Bilangan Pengunjung:

Wednesday, December 15, 2010

Nasib Blogawan Perlu Dibela...

Nasib Blogawan Perlu Dibela...
Oleh: yieMEGA

BLOGAWAN merupakan jolokkan yang diberikan kepada para penulis blog di seluruh Malaysia dan juga yang memanggilnya dengan nama Blogger. Dunia hari ini memang memerlukan blogawan tanpa blogawan pendek kata tak sah kehidupan kita sehari-hari.

Namun, dalam pada bergelar blogawan terdapat risiko-risiko yang perlu ditanggung oleh blogger antaranya mungkin dengan secara tidak sengaja akan berhadapan dengan tindakan mahkamah oleh mereka-mereka yang tidak senang tentang apa yang mereka dedahkan, dalam hal ini kebanyakkan blogger keseorangan di dalam menghadapi tindakan tersebut.

Penulis ada beberapa cadangan untuk kesenangan para blogger di masa hadapan. Pertama sekali perlu ada satu pertubuhan khas dan sah di sisi undang bagi membela para blogawan tanah air. Pertubuhan itu juga hendaklah aktif di ruangan maya. Contohnya perlu ada laman web untuk memudahkan para blogawan memohon pertolongan mahupun menyampaikan aduan.

Bagi penulis sudah tiba masanya, semua blogawan tanah air bergabung dan bersatu di bawah satu bumbung ini adalah bersesuaian dengan pepatah Melayu yang berbunyi "Bersatu teguh bercerai kita roboh".

Dalam pada itu, pertubuhan bagi membela para blogawan tanah air juga perlu lah melantik peguam-peguam panel yang terdiri daripada peguam handalan bagi membantu ahli-ahlinya menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan mahkamah. Demi masa depan para blogawan tanah air.

Selain daripada itu, Pertubuhan Pembelaan Blogawan juga boleh menubuhkan satu tabung khas bagi membantu ahli-ahlinya yang berada di dalam kesusahan. Blogawan adalah tidak ubah seperti seorang penulis cuma bezanya ia lebih kepada penulisan maya.

Di kebanyakkan negara maju, blogawan adalah medium yang penting dan tidak keterlaluan sekiranya penulis katakan yang mereka antara yang sumber rujukan negara-negara maju yang lain, cuma negara kita sahaja yang terkebelakang sedikit berhubung hal blogawan ini.

Apa yang penulis hendak tegaskan di sini, kewujudan blogawan amatlah penting, dan ia bukanya sekadar penulis picisan atau dengan bahasa yang lebih kasar penulis jalanan. Kalau kita lihat pandangan-pandangan yang dilontar oleh blogawan kita, kebanyakkan diterima pakai terutamanya dalam usaha-usaha negara membangun seperti kita menjadi negara maju selaras dengan Visi dan Misi Wawasan 2020 negara kita.

Penulis merasakan cukup setakat ini artikel penulis pada kali ini, di lain masa penulis akan menyiapkan artikel baru yang selaras dengan isu-isu semasa tanah air dan juga dunia.
Blog Widget by LinkWithin