Bilangan Pengunjung:

Monday, May 18, 2009

Satu Sekolah Untuk Semua !

"Satu Sekolah Untuk Semua, Satu Bahasa Satu Bangsa Satu Negara" satu kempen yang mulia ke arah merealisasikan Matlamat 1Malaysia yang sering diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keenam iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak.

Sebenarnya "Satu Sekolah Untuk Semua" ini banyak faedahnya demi negara yang tercinta. Selain ia boleh memupuk perpaduan antara kaum ia juga boleh mendidik agar anak-anak kita menghormati hak bangsa lain contohnya Hak Istimewa Melayu.

Matlamat 1Malaysia yang sering diperkatakan Perdana Menteri ialah untuk menyatupadukan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Semangat 1 Malaysia secara tidak langsung akan membantu mempromosikan Malaysia di mata dunia.

Pada dasarnya penulis bersetuju dengan cadangan "Satu Sekolah Untuk Semua" ini kerana ia mampu memupuk semangat perpaduan antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Bagi penulis amatlah rugi bagi sesiapa yang menentang "Satu Sekolah Untuk Semua" ini.

"Satu Sekolah Untuk Semua" ini bukanlah bertujuan untuk menghapuskan sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan tak kira Cina ataupun Tamil tetapi ia lebih kepada bertujuan untuk menyatupadukan kaum-kaum ada di Malaysia dan menyeru ke arah kedamaian.

Orang yang menentang "Satu Sekolah Untuk Semua" ini boleh dilabelkan sebagai "Pencinta Keganasan" kerana mereka masih mahu semangat Assabiyah diteruskan di Malaysia. Sudah tiba masanya kita membuat transformasi agar "Satu Sekolah Untuk Semua" menjadi realiti.
Reblog this post [with Zemanta]

1 comment:

MANTRA said...

Salam...

Tonite from 10 till 12, open forum on SATU SEKOLAH UNTUK SEMUA. Esteemed bloggers will join to ans your questions... Dare to speak out loud and stop bickering behind the curtains... All are welcome to participate...

Pls log to my Facebook. Thank you.

Blog Widget by LinkWithin