Bilangan Pengunjung:

Thursday, June 5, 2008

Pak Lah Tidak Sesuai Menjadi Pemimpin Mengikut Teori Tipologi Holland

Pada masa ini Perdana Menteri Malaysia ialah Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi yang juga lebih dikenali dengan nama Pak Lah. Sebenarnya kalau kita kaji mengikut Teori Tipologi Holland Pak Lah langsung tidak layak menjadi pemimpin memandangkan daripada pemerhatian Penulis mendapati Pak Lah lebih bersifat kepada manusia yang dikategorikan sebagai Social mengikut Teori Tipologi Holland.

Mengikut maklumat yang penulis petik daripada Wikipedia "Beliau pada mulanya ingin belajar Ekonomi di Universiti, namun setelah gagal dalam kertas Statistik, beliau tidak dibenarkan melanjutkan kursus kepujian dalam bidang ekonomi dan memilih untuk belajar Pengajian Islam. Selepas menerima Sarjana Muda Sastera dalam bidang Pengajian Islam daripada Universiti Malaya pada tahun 1964,"

Berdasarkan maklumat tersebut telah membuktikan bahawa Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi bukanlah seorang yang boleh dikategorikan sebagai Enterprising mengikut Teori Tipologi Holand tetapi seorang yang dikelaskan sebagai Social mengikut Teori Tipologi Holland, di mana Enterprising adalah kategori yang paling sesuai untuk dilantik sebagai pemimpin.

Penulis juga ingin memetik setikit kata-kata Plato "Tiada dua manusia dilahirkan serupa tetapi setiap satu nya berbeza antara satu sama baring terutama dari segi pembawaan semulajadi (personaliti, minat, nilai, pencapaian, motivasi, sikap), seorang sesuai untuk sesuatu pekerjaan sementara seorang lagi sesuai untuk pekerjaan baring". Berdasarkan kata-kata Plato ini jelas menunjukkan Pak Lah sememangnya tidak sesuai dengan kerjaya sebagai Perdana Menteri.

Penulis juga ingin memetik pandangan Klien & Wiener yang berbunyi "Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri peribadi dengan keperluan keperluan dalam sesuatu pekerjaan, maka semakin besar kemungkinaan seseorang itu untuk berjaya" di mana penulis melihat di zaman kepimpinan Pak Lah keselarasan pekerja tiada tambahan pula keperluan rakyat juga bekerja sudah jauh berbeza ini mungkin akal menganggalkan negara untuk mencapai Wawasan 2020.

Menurut pemerhatian Penulis Orang yang boleh dikategorikan sebagai Enterprising adalah Tengku Razaleigh Hamzah memandangkan kepakaran ekonomi yang ada padanya dan ciri-ciri beliau menepati ciri-ciri Enterprising dan sememangnya beliau sangat layak dijadikan pengganti Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin