Bilangan Pengunjung:

Wednesday, May 21, 2008

ڤنجلسن ايسو نجيب دان التنتويا اوليه سڠ كلمباي

ڤنوليس بارو سهاج ممباچ بلوڬ سڠ كلمباي دان ارتيكل بلياو يڠ برتاجوق "محضير دان ليم كيت سياڠ". اڤ يڠ مناريق مينت ڤنوليس بركنأن ڤنجلسن سڠ كلمباي يڠ مڠناءي ايسو كاءيتن نجيب تون رازق دڠن ايسو ڤڠبومن وانيتا منغوليا التنتويا شريبو يڠ منجادي مودال اونتوق ڤمبڠكڠ ءمللوڠء ڤرجواڠن مورهن مريك يڠ دكتواي اوليه انور إبراهيم ڤد ظاهيرڽ دان كرڤل سيڠه دان جوڬ ليم كيت سياڠ ڤد باطينڽ.

سڠ كلمباي منڬسكن بهاوا امنو ڤرلو ممبوات ڤربينچڠن اڤ سبب دڠن تيبا-تيبا ليم كيت سياڠ سڤرتي مڽوكوڠ اخبار يڠ دكيرا تيدق ڤرنه ممبريكن رواڠ كڤداڽ سهيڠڬ بريتا سوكوڠن ايت دسياركن دالم اكبر يڠ كنا دعوا. اڤ ڤرماءينن ڤوليتيك اين؟

ليم كيت سياڠ، جك دكاجي دالم ماس سبلوم ڤرو دان سلڤس ڤرو ك 12 جارڠ سكالي ممبڠكيتكن ايسو-ايسو يڠ مليبتكن ڤرنياڬان انق ساي ڤردان منتري عبدالله حاج احمد يڠ ساي ماسيه د سيني. كناڤ كه ليم كيت سياڠ تيدق ممبڠكيتكن ايسو ڤڠليبتن كماللودين بن عبدالله دالم برباڬاي ڤرنياڬان خصوصڽ ڤڠليبتن سكومي دان ايكم ليبرا. دان جوڬ كناڤ تيدق منروسكن سوڤاي كراجأن مندعوا خيري جماللودين ابو بكر دالم ايسو ڤمبلين دان ڤنجوالن ساهم ايكم-ليبرا.. كناڤ دان كناڤ؟

باڽق اورڠ يڠ تيدق تاهو بهاوا ساله سأورڠ ڤنصيحة يڠ مڠاتور نڬارا اين يڠ دميليكي اوليه عبدالله حاج احمد اياله سأورڠ ڤناڬيه ارق يڠ برنام كليمو الله انق للاكي مشايرول حسن دسمڤيڠ سأورڠ للاكي يڠ ڤنداي مڽمبوڽيكن ديري اتاو لوو ڤروفيلي يڠ برنام ذولكفلي عبدال، صحابة باءيق ليم كيت سياڠ.

ڤرهوبوڠن مريك تيدق له د تمڤت تربوك تتاڤي اد ماسڽ مريك اكن برتمو جوڬ د هوتيل ميواه. مك جك دكاتاكن بهاوا كليمول الله مشايرول حسن اداله اورڠ ڤرانتارا كماللودين عبدالله يڠ مميليقي برباڬاي كڤنتيڠن ڤرنياڬان سماس ڤرو تيمڤوه هاري اد مڽومبڠ واڠ يڠ باڽق جوڬ كڤد تابوڠ ڤرو دڤ. اوليه ايت سياڤا يڠ منسابوتج امنو؟ ساتو ڤرسوالن يڠ مناريق دان مڠاڤ ايسو اين دتيمبولكن سنديري اوليه عبدالله حاج احمد دالم مشوارت مجليس ترتيڠڬي امنو؟ سنديري ماهو فيكيرله.

يڠ جلس دان ڽات، جك كيت راجين ممباچ سورت خبر دان بريتا-بريتا سماس ڤريحال كراجأن ڤرتي چمڤوران د تراجوي اوليه دڤ د ڤولاو ڤينڠ دان جوڬ اوچاڤن-اوچاڤن ليم كيت سياڠ د ڤرليمين دالم تيمڤوه ڤرسيداڠن سكارڠ، جارڠ ترداڤت اوچاڤن يڠ منجوروس كڤد هنتامن اتاو سراڠن كڤد سؤال-سؤال ڤرنياڬان كلوارڬ سري ڤردان. سبيلڠن بسر دتومڤوكن كڤد ايسو يڠ لاين خاص ساسرن كڤد نجيب تون رازق.

دان ساتو ڤرسوالن بسر كڤد ليم كيت سياڠ اياله د مان انق ڽ ليم ڬوان اڠ منجادي كتوا منتري ڤولاو ڤينڠ اياله سواجرڽ اورڠ-اورڠ ملايو كنا برتاڽ، كناڤ ڤروجيك-ڤروجيك يڠ دكتاهوي ميليق كڤنتيڠن سري ڤردان اكن دتروسكن د ڤولاو ڤينڠ. كناڤ تيدق دبطلكن سهاج؟ ايت كنا د جواب اوليه ليم كيت سياڠ، ادكه كاءيتن دڠن كليمو الله انق للاكي مشايرول حسن!

كيس التنتويا اداله ايسو ڤوڤولر اوليه ليم كيت سياڠ تتاڤي ڤرنه كه مريك برتاڽ، سياڤا انتارا ڤوليس يڠ دتڠكڤ د اتس تودوهن ممبونوه ايت؟ ادكه دي جوروايريڠ كڤد نجيب تون رازق اتاو عبدالله حاج احمد دان كناڤ دي د تڠكڤ د ڤاكستان ؟

باڬايماناكه چ4 دكايتكن دڠن كمنترين ڤرتاهنن اياتله د محكمه د اكوا بهاوا ڤرسنجاتان ترماسوق باهن لتوڤن دكلواركن درڤد ڤاسوكن ڤدرم.

كناڤ كمنترين كسلامتن دالم نڬري يڠ د باوهڽ اد جابتن ايميڬريسين تيدق د كايتكن اكن كهيلڠن داتا-داتا كماسوكن سي ماتي يڠ دبونوه؟

دان تراخير سهيڠڬ سكارڠ ستله كيس دبيچاراكن دان سراڠن ليم كيت سياڠ اياله كڤد سؤال كوميسين ڤمبلين سنجات ڤراڠ ايت تتاڤي تيدق ڤرنه دسوالكن اوليه ليم كيت سياڠ، دويت كڤد سياڤا د باير دان د مان دويت ايت سكارڠ.

سموا ڤرسوالن اين بوليه جوڬ د تاڽ دڠن تون در محضير محمد يڠ سوده تيدق منجادي اهلي امنو، دري مان برمولاڽ ايديا ڤمبلين سنجات ڤراڠ ايت دان اڤ يڠ ترجادي سبلوم دي برسارا منجادي ڤريسيدن امنو دان ڤردان منتري، ڤرڬيله تاڽ موڠكين اد چريتا يڠ ترسمبوڽي.

سڠ كلمباي: برداسركن كومين ڤمبسر امنو ترهادڤ تون در محضير محمد يڠ برهنتي سكجڤ منجادي اهلي امنو نمڤق ساڠت تق چرديق دان مماكاي عقل. بوكن سؤال كلوار منجادي اهلي امنو اوليه تون در محضير محمد سچارا برسورت دان كڤوتوسن معتمد اكن ترلتق كڤد فصل 10.7 ڤرلمباڬان امنو، باڬايمانا مريك مندهولوي ڤرلمباڬان امنو جك ڤركارا ايت تيدق دبينچڠكن دولو د دالم مشوارت مجليس ترتيڠڬي. اڬقڽ ميمڠ امنو اين دتادبيركن اوليه “اوني من شوو“ عبدالله حاج احمد دڠن ڤنصيحةڽ ذولكفلي عبدالدان انوار زايني.سومبر:
http://sangkelembai2006.blogspot.com

No comments:

Blog Widget by LinkWithin